?הסנדלר הולך יחף

גם זה קורה.
האתר החדש יעלה בקרוב. מאד.