הסנדלר הולך יחף?

.גם זה קורה
.האתר החדש יעלה בקרוב. מאד